Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

zoom:niva_5 [2020/04/14 11:27] (nåværende versjon)
Haakon Sundbø opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +<​jumbotron>​
 +====== Zoom - Nivå 5 ======
 +Innstillinger i Zoom
 +</​jumbotron>​
 +
 +
 +<​HTML>​
 +
 +<div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​
 +
 +
 +<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kmsembed-0_0x7qc2oo"​ width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_0x7qc2oo/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
 +
 +
 +
 +{{page>​..zoom#​velg_et_niva}}
 +
 +{{page>​..start#​velg_et_verktoy}}
 +
 +~~NOTOC~~