Microsoft Sway - Nivå 4

Eksportere, importere, lagre egne maler, dele dokumenter og ulike presentasjonsformer
Nivå 1
Åpne office.com


Nivå 2
Åpne Sway og opprett i Sway


Nivå 3
Lag en sway, spill av presentasjon, media og maler


Nivå 4
Eksporter, importer, lage egne maler, dele og presentasjonsformer


Nivå 5
Fokuspunkter og samarbeid