Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

zoom:niva_4 [2020/04/14 11:25]
Haakon Sundbø opprettet
zoom:niva_4 [2020/04/14 11:26] (nåværende versjon)
Haakon Sundbø
Linje 1: Linje 1:
 <​jumbotron>​ <​jumbotron>​
-====== Zoom - Nivå ====== +====== Zoom - Nivå ====== 
-Opprette møter i Zoom+Grunnleggende bruk av Zoom
 </​jumbotron>​ </​jumbotron>​