Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

zoom:niva_1 [2020/04/14 11:20]
Haakon Sundbø opprettet
zoom:niva_1 [2020/04/14 11:20] (nåværende versjon)
Haakon Sundbø
Linje 10: Linje 10:
  
  
-<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kmsembed-0_jassc755" width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_jassc755/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​+<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kmsembed-0_wv08a5yr" width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_wv08a5yr/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
  
 </​div>​ </​div>​