Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

youtube:niva_2 [2020/01/14 13:50] (nåværende versjon)
Haakon Sundbø opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +<​jumbotron>​
 +====== YouTube - Nivå 2 ======
 +Lage bruker og kanal
 +</​jumbotron>​
 +
 +
 +<​HTML>​
 +
 +<div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​
 +
 +
 +<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​api.kaltura.nordu.net/​p/​261/​sp/​26100/​embedIframeJs/​uiconf_id/​14973541/​partner_id/​261?​iframeembed=true&​playerId=kaltura_player&​entry_id=0_ehzpew4w&​flashvars[streamerType]=auto&​amp;​flashvars[localizationCode]=en&​amp;​flashvars[leadWithHTML5]=true&​amp;​flashvars[sideBarContainer.plugin]=true&​amp;​flashvars[sideBarContainer.position]=left&​amp;​flashvars[sideBarContainer.clickToClose]=true&​amp;​flashvars[chapters.plugin]=true&​amp;​flashvars[chapters.layout]=vertical&​amp;​flashvars[chapters.thumbnailRotator]=false&​amp;​flashvars[streamSelector.plugin]=true&​amp;​flashvars[EmbedPlayer.SpinnerTarget]=videoHolder&​amp;​flashvars[dualScreen.plugin]=true&​amp;&​wid=0_fyyddbed"​ width="​640"​ height="​396"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
 +
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
 +
 +{{page>​..youtube#​velg_et_niva}}
 +
 +{{page>​..start#​velg_et_verktoy}}
 +
 +~~NOTOC~~