Trinket

Med Trinket kan du lære å kode ved hjelp av tekstbasert-programmering.


Nivå 1
Kom i gang


Nivå 2
Programmere med tekst


Nivå 3
Programmere matematikk


Nivå 4
Gjør mer


Nivå 5
Kurs