Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trello:niva_1 [2020/01/14 10:45]
Haakon Sundbø opprettet
trello:niva_1 [2020/02/28 10:02] (nåværende versjon)
Haakon Sundbø
Linje 10: Linje 10:
  
  
-<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​api.kaltura.nordu.net/​p/​261/​sp/​26100/​embedIframeJs/​uiconf_id/​14973541/​partner_id/​261?​iframeembed=true&​playerId=kaltura_player&​entry_id=0_1gc4ordm&​flashvars[streamerType]=auto&​amp;​flashvars[localizationCode]=en&​amp;​flashvars[leadWithHTML5]=true&​amp;​flashvars[sideBarContainer.plugin]=true&​amp;​flashvars[sideBarContainer.position]=left&​amp;​flashvars[sideBarContainer.clickToClose]=true&​amp;​flashvars[chapters.plugin]=true&​amp;​flashvars[chapters.layout]=vertical&​amp;​flashvars[chapters.thumbnailRotator]=false&​amp;​flashvars[streamSelector.plugin]=true&​amp;​flashvars[EmbedPlayer.SpinnerTarget]=videoHolder&​amp;​flashvars[dualScreen.plugin]=true&​amp;&​wid=0_2uit42zn"​ width="​640"​ height="​396"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​+<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​api.kaltura.nordu.net/​p/​261/​sp/​26100/​embedIframeJs/​uiconf_id/​14973541/​partner_id/​261?​iframeembed=true&​playerId=kaltura_player&​entry_id=0_92eb73ew&​flashvars[streamerType]=auto&​amp;​flashvars[localizationCode]=en&​amp;​flashvars[leadWithHTML5]=true&​amp;​flashvars[sideBarContainer.plugin]=true&​amp;​flashvars[sideBarContainer.position]=left&​amp;​flashvars[sideBarContainer.clickToClose]=true&​amp;​flashvars[chapters.plugin]=true&​amp;​flashvars[chapters.layout]=vertical&​amp;​flashvars[chapters.thumbnailRotator]=false&​amp;​flashvars[streamSelector.plugin]=true&​amp;​flashvars[EmbedPlayer.SpinnerTarget]=videoHolder&​amp;​flashvars[dualScreen.plugin]=true&​amp;&​wid=0_2uit42zn"​ width="​640"​ height="​396"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
  
 </​div>​ </​div>​