Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

screencastify:niva_2 [2020/03/25 16:28]
Haakon Sundbø opprettet
screencastify:niva_2 [2020/03/25 16:31] (nåværende versjon)
Haakon Sundbø
Linje 9: Linje 9:
 <div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​ <div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​
 <iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kmsembed-0_em0yzgwi"​ width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_em0yzgwi/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​ <iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kmsembed-0_em0yzgwi"​ width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_em0yzgwi/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
 +
 +\\
 +
 +<​HTML>​
 +
 +<div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​
 +<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kmsembed-0_qrmj3ipc"​ width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_qrmj3ipc/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
 </​div>​ </​div>​