Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
screencastify:niva_1 [2020/03/25 16:26]
Haakon Sundbø
screencastify:niva_1 [2020/03/25 16:26] (nåværende versjon)
Haakon Sundbø
Linje 3: Linje 3:
 Kom i gang Kom i gang
 </​jumbotron>​ </​jumbotron>​
- 
  
 <​HTML>​ <​HTML>​
- 
 <div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​ <div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​
 <iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;"​id="​kmsembed-0_gczuopls"​ width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_gczuopls/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​ <iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;"​id="​kmsembed-0_gczuopls"​ width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_gczuopls/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
- 
 </​div>​ </​div>​