Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
scratch:niva_4 [2020/06/09 13:38]
Haakon Sundbø
scratch:niva_4 [2020/06/09 13:40] (nåværende versjon)
Haakon Sundbø
Linje 19: Linje 19:
  
 <iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kmsembed-0_m3osjyom"​ width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_m3osjyom/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​ <iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kmsembed-0_m3osjyom"​ width="​400"​ height="​261"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_m3osjyom/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
 +
 +</​div>​
  
 </​HTML>​ </​HTML>​