Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
quizlet:niva_3 [2020/01/14 13:24]
Haakon Sundbø
quizlet:niva_3 [2021/05/27 11:54]
Julie Madelen Madshaven
Linje 1: Linje 1:
 <​jumbotron>​ <​jumbotron>​
 ====== Quizlet - Nivå 3 ====== ====== Quizlet - Nivå 3 ======
-Søke og lære+Studiesett
 </​jumbotron>​ </​jumbotron>​
  
Linje 10: Linje 10:
  
  
-<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​api.kaltura.nordu.net/p/261/sp/26100/embedIframeJs/uiconf_id/14973541/​partner_id/​261?​iframeembed=true&​playerId=kaltura_player&​entry_id=0_pad0c3z3&​flashvars[streamerType]=auto&​amp;​flashvars[localizationCode]=en&​amp;​flashvars[leadWithHTML5]=true&​amp;​flashvars[sideBarContainer.plugin]=true&​amp;​flashvars[sideBarContainer.position]=left&​amp;​flashvars[sideBarContainer.clickToClose]=true&​amp;​flashvars[chapters.plugin]=true&​amp;​flashvars[chapters.layout]=vertical&​amp;​flashvars[chapters.thumbnailRotator]=false&​amp;​flashvars[streamSelector.plugin]=true&​amp;​flashvars[EmbedPlayer.SpinnerTarget]=videoHolder&​amp;​flashvars[dualScreen.plugin]=true&​amp;&​wid=0_o1qou3a3"​ width="​640" ​height="396" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​+<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​video.uia.no/embed/secure/iframe/entryId/0_shzszhlf/uiConfId/​14973541" ​class="kmsembed" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
  
 </​div>​ </​div>​
Linje 17: Linje 17:
  
  
-//+\\
  
  
Linje 25: Linje 25:
  
  
-<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​api.kaltura.nordu.net/p/261/sp/26100/embedIframeJs/uiconf_id/14973541/partner_id/261?​iframeembed=true&​playerId=kaltura_player&​entry_id=0_pad0c3z3&​flashvars[streamerType]=auto&​amp;​flashvars[localizationCode]=en&amp;flashvars[leadWithHTML5]=true&​amp;flashvars[sideBarContainer.plugin]=true&​amp;flashvars[sideBarContainer.position]=left&amp;flashvars[sideBarContainer.clickToClose]=true&​amp;flashvars[chapters.plugin]=true&​amp;flashvars[chapters.layout]=vertical&​amp;flashvars[chapters.thumbnailRotator]=false&​amp;flashvars[streamSelector.plugin]=true&​amp;flashvars[EmbedPlayer.SpinnerTarget]=videoHolder&​amp;flashvars[dualScreen.plugin]=true&​amp;&wid=0_o1qou3a3" ​width="640" height="​396" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​+<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​video.uia.no/embed/secure/iframe/entryId/0_5va5et6e/uiConfId/14973541" class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"><​/iframe>​ 
 + 
 +</div> 
 + 
 +</​HTML>​ 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 +<​HTML>​ 
 + 
 +<div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​ 
 + 
 + 
 +<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="kaltura_player" src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_tldwy16h/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *fullscreen *encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​ 
 + 
 +</​div>​ 
 + 
 +</​HTML>​ 
 +\\ 
 + 
 + 
 +<​HTML>​ 
 + 
 +<div style="​position:​ relativepadding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​ 
 + 
 + 
 +<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_tkp3yp37/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​ 
 + 
 +</​div>​ 
 + 
 +</​HTML>​ 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 +<​HTML>​ 
 + 
 +<div style="​position:​ relativepadding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​ 
 + 
 + 
 +<iframe style="​position:​ absolutetop: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_gwvm7pn4/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​ 
 + 
 +</​div>​ 
 + 
 +</​HTML>​ 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 +<​HTML>​ 
 + 
 +<div style="​position:​ relativepadding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​ 
 + 
 + 
 +<iframe style="​position:​ absolutetop: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_ml8xmcby/​uiConfId/​14973541"​ class="​kmsembed"​ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation"​ frameborder="0" ​title="​Kaltura Player"></​iframe>​ 
 + 
 +</​div>​ 
 + 
 +</​HTML>​ 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 +<​HTML>​ 
 + 
 +<div style="​position:​ relative; padding-bottom:​ 56.25%; padding-top:​ 25px; height: 0;">​ 
 + 
 + 
 +<iframe style="​position:​ absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" id="​kaltura_player"​ src="​https://​video.uia.no/​embed/​secure/​iframe/​entryId/​0_vkdephrx/​uiConfId/​14973541"​ class="kmsembed" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="​autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" sandbox="​allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-pointer-lock allow-popups allow-modals allow-orientation-lock allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="​0"​ title="​Kaltura Player"></​iframe>​
  
 </​div>​ </​div>​