Padlet

En applikasjon som brukes for å lage en oversikt over et gitt tema ved bruk av bilder, tekst, video og annet.


Nivå 1
Kom i gang


Nivå 2
Registrering - Lage ny Padlet


Nivå 3
Formater - Poster


Nivå 4
Innstillinger


Nivå 5
Delta i en Padlet - Galleri - Profil