DEKOMP

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.


Office.com
En portal for Office 365


OneNote
Ta digitale notater du kan ha med deg overalt


Microsoft Forms
Lag skjemaer og tester digitalt


Microsoft Sway
Lag interaktive presentasjoner og fortellinger


OneDrive
Bruk av OneDrive til skylagring og samskriving


Outlook
Mail og kalender i Outlook


PowerPoint
Lag og hold presentasjoner


Microsoft Teams
En plattform for samarbeid og lagring


Stream
Et videoverktøy


Padlet
Idemyldring, tankekart, prosjektstyring og mer


Kahoot
En spillbasert læringsplattform for quizer


Quizlet
Læringsverktøy for å hjelpe med memorisering


YouTube
Verdens største video-nettsted


Screencastify
Bruk Chrome til å enkelt lage skjermopptak


OBS Studio
Gratis programvare for skjermopptak på PC


Code.org
Lær å kode med kodekurs


Scratch
Lær å kode


Trinket
Lær tekst-basert koding


Zoom
Ha videokonferanse og nettmøter


Trello
Se alt som har med prosjektet ditt å gjøre


BookCreator
Lag interaktive digitale bøker